ПОЛЕЗНО

 • СТАНОВИЩЕ на Адвокатска кантора „Попов и Съдружници“

  ОТНОСНО: измененията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 07.05.2014 г. (обн. ДВ,  бр. 38 от 2014) и от 20.02.2015г.  (обн. ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 1.05.2015 г.)  С изменението на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 07.05.2014 г. (обн. ДВ,  бр. 38 от...

 • ПОРТАЛ ДО КИТАЙ И ЮЖНА КОРЕЯ

  Като дългогодишен и пълноправен член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Адвокатска кантора „Попов и съдружници“ взе участие в тръжната процедура по проектите на ЕС, управлявани от ЕК – „Портал до Китай“ и „Зелена енергия портал до Южна Корея“. Адвокатска...

 • ПРИОРИТЕТИ В ПРОГРАМАТА НА ЛАТВИЙСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

  На 16/01/2015г. беше проведена среща  на Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата по случай поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз от Република Латвия на 1 януари 2015 г.  На нея почетния консул за Република Латвия в Република България,

 • СРЕЩА НА ТЕМА: ВЛИЗНАЕ НА БЕЖАНЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  На 12.05.2015г. бе проведена среща на дипломатическия корпус при Резиденцията на НП посланика на Република Турция в Република България. Темата на срещата бе продължаващотото преминаване на бежанци през българо-турската граница. На срещата присъстваше специален гост...

 • За нас

  Адвокатска кантора "ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ" е създадена в началото на 90-те години на миналия век, след приемането през 1991 г. в България на Закона за адвокатурата (отм.). С решение на Адвокатския съвет на Софийската адвокатска колегия № 37/09.12.2005 г. и на основание чл. 52 от приетия...