Партньори

Адвокатска кантора „Попов и съдружници“ си сътрудничи с български адвокатски кантори и адвокати в по-големите градове на страната като Варна, Пловдив, Плевен, Благоевград, Стара Загора, Перник и др.

Кантората поддържа активни международни контакти и има сключени договори за сътрудничество с известни адвокатски кантори в САЩ (Вашингтон и Ню Йорк), Белгия, Русия, Китай, Англия, Швейцария, Италия, Кипър, както и страните от Близкия изток.

Адвокатската кантора може да предложи правна помощ, съдействие и координация по различни правни въпроси на териториите на изброените български градове и държави, като при необходимост от предоставяне на правна помощ при съдебни или арбитражни  спорове осигурява квалифицирана процесуална защита.